חישוב נפח לפי גובה התירוש

קוטר הסיר הוא ס"מ

גובה הסיר הוא ס"מ

גובה פני התירוש בסיר הוא ס"מ

גובה הברז מתחתית הסיר הוא ס"מ
Feedback Form